Clubs de Natació

Imatge visual corporativa dels Clubs de Natació de Catalunya. 2010.