ER BAKERY

Imatge visual corporativa d’una cadena de Forns de pa – Cafeteries. 2002