Fontgas

Imatge visual corporativa d’una empresa de diatribució de materials per a la instal·lació d’aigua i gas. 1996.