Fonts naturals del terme de Terrassa

Llibre guia amb fotos i plànols de les fonts nautals del terme de Terrassa. Editat per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa. 2003.