Première Restaurant & Café

Imatge visual per a un restaurant de Terrassa. 2009.