Sogemedia

Imatge visual d’una empresa distribuidora de pel·licules de vídeo. 1999.