Informació legal

 

Nexe Disseny Gràfic & Comunicació (en endavant “Nexe”)

Aquest web ha estat creat per Nexe. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Gràcies.