100 anys d’hockey a Terrassa

L’any 2010 es conmemorà el centenari del Club Deportiu Terrassa Hockey, degà d’aquest esport a tot l’estat espanyol, i l’entitat ens encarregà el projecte de la creació i aplicació de la imatge visual d’aquest aconteixement.

També varem fer el redisseny i modernització de l’escut històric del club i la seva aplicació als elements de la papareria corporativa, les publicacions, el merchandesing, etc… El resultat va ser tot un èxit, i aquí us mostrem alguns dels treballs realitzats.


Redisseny de l’escut històric de l’entitat.

Logotip conmemoratiu del 100 aniversari del Club.

Adaptació a segell conmemoratiu.

Aplicació de les dues imatges visuals creades a un display promocional.

Adaptació del logotip del centenari del Club a la secció de Tenis.

Samarretes dels models “Centenari” pels jugadors dels equips de hockey.

Grup Rocha, la imatge corporativa d’un grup empresarial

El creixement d’una corporació organitzada en diverses empreses pot fàcilment fer perdre identitat al Grup, i afectar a la presència i la sensació de grandària de les diverses empreses que la formen.

La creació d’una identitat visual de la corporació és una tasca complexa, i en molts casos el treball s’ha de realitzar amb logotips diversos que han evolucionat independentment uns dels altres.

La voluntat del Grup Rocha de reforçar la seva presència com a grup i reordenar la seva identitat corporativa ens va permetre dur a terme un treball d’un gran atractiu visual, però encara més un exercici conceptual per a la correcta resolució del problema.

Us mostrem diversos logotips de les empreses del grup que vàrem crear, i les seves aplicacions a diversos elements de promoció, …i sempre respectant la imatge visual del grup!

Maleta corporativa del Grup, per a la presentació de projectes i ofertes.


Creació de la imatge corporativa d’Activa Contrabaix, una de les empreses del Grup, que dóna menjar a la canalla de les escoles, els educa en els hàbits i els fa passar uns migdies entretinguts.A l’escola no només s’estudia; és menja i s’aprenen hàbits. Taio, una altre de les empreses del Grup Rocha, va portar el projecte de donar menjar a la canalla de les escoles a Madrid. Explicar tota la seva experiència i sobretot explicar-ho d’una forma entenedora amb tot el suport gràfic necessari, va ser la feina que realitzarem a Nexe.

Portada fulletó informatiu.


L’edició de Revistes, Diaris i Butlletins informatius

Dissenyar una publicació sempre és una tasca difícil, cal partir d’un bon modulatge que ajudi a col·locar els titolars, textes, fotos, dibuixos, etc.. i que el resultat gràfic, pàgina a pàgina, sigui atractiu. Aquí us mostrem algunes publicacions que em realitzat per a diferents empreses i entitats.


ESSÈNCIES la revista del bon ambient

El medi ambient no és només un servei municipal, és una necessitat. Acostar a tothom l’essència d’aquest servei de l’Ajuntament de Terrassa era un important esforç, i per aixó es va crear d’una petita revista per explicar els temes mediambintals de la ciutat.

Dissenyada en un format petit, Din A-5, molt manejable i de fàcil lectura, és un treball interessant de maquetació que durant uns quans anys arribà a la ciutadania trimestralment, per acostar-nos a fer bon ambient.

El Diari del Festival de Jazz Terrassa

Durant algunes edicions del festivals de jazz s’edità un diari amb les seves notícies, i s’encartava al diari La Vanguardia com un suplement. Aquí us en mostrem algunes pàgines.


CIRSA NEWS la revista de la vida social d’una gran empresa

La comunicació empresarial interna esdevé cada cop més prioritària. Un dels valors que s’ha de tenir en compte, apreciat per totes les persones que integren una empresa, és la vida social dints l’entitat; la pertinença a un col·lectiu amb una tasca comuna i les relacions entre aquestes persones son cada vegada més importants.

Cirsa és una empresa amb presència a diversos països i, per tant, aquesta tasca de comunicació és molt necessària. Per aquesta raó l’empresa ens va demanar el disseny i la maquetació de la seva publicació interna “cirsa news”. Varem fer un disseny fresc i de fàcil lectura pensant en persones de diversos origens i cultures.


Butlletins informatius

Acostar-se als clients, mostrar el que sabem fer i fer-nos conèixer es una de les tasques més difícils per a les empreses i els professionals. La creació de butlletins informatius que ens acostin al grup de possibles interessats en la nostra tasca es cada dia més freqüent.

Varem crear el butlletí “infoMina” per a l’empresa Aigües de Terrassa, fa ja molts anys enrrera, obrint aquest camí a d’altres projectes similars, i amb el temps també editarem el de vàries empreses més, fins i tot feiem el “Nexe News” la nostra pròpia publicació amb els treballs i notícies de Nexe Disseny Gràfic i la seva gent.

Aquí us mostrem l’AFM NEWS, el butlletí d’AFM Estudi d’Arquitectura amb informació sobre el món dels projectes arquitectònics.


VOLTANT PEL PARC, el butlletí informatiu del Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac.

Aquest butlletí ens parla de les activitats, la fauna, la flora, el medi natural, etc… del Parc Natural. Publicat amb una freqüència trimestral, el nº 1 va apareixer a la tardor del 2001, i s’han publicat casi una 50a de butlletins fins l’any 2018. Amb un disseny de fàcil lectura i força acolorit, creiem haver comunicat amb èxit les informacions del parc.


El número especial del “50 aniversari de l’AA.VV. Segle XX” de la revista BOCAMOLL.

L’Associació de Veins del barri Segle XX de Terrassa ens encarregà una petita campanya per a la difussió dels molts actes a cel·lebrar durant tot l’any del seu “50è aniversari”; cartells i fulls informatius, anuncis, banderoles, diplomes, etc… i l’edició d’un “número especial” de la seva publicació “Bocamoll”. Varem crear un modulatge adient a les moltes i variades informacions que s’hi donaven i l’adaptarem a la imatge visual creada per a tota la campanya.