La senyalització de Parc Audiovisual de Catalunya

Les grans instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya als afores de Terrassa, reuneixen un espai de més de 50.000 m2 on es barrejen uns moderníssims platós (on es filmen anuncis, programes de televisió i pel·licules de cinema), la seva zona de serveis de producció (camerinos, vestuaris, sales de maquillatge, controls,…) i una bona part ja rehabilitada de l’edifici de l’antic Hostipal del Tòrax dedicat a oficines i serveis per a empreses del sector, sales d’actes, de reunions, cafeteria-restaurant,… Tot això fa que hi hagui un moviment de centenars de persones que cada dia utilitzen les instal·lacions i necessiten no perdre’s-hi.

Per aquesta raó ja fa molt de temps que vàrem començar a realitzar un projecte de senyalització interior i exterior de les instal·lacions i, de mica en mica, en funció de les necessitats, s’han anat retolant els diversos espais.

Un projecte de senyalètica tant complex com aquest ha de procurar solucionar diversos aspectes, tant espaials com informatius, sempre d’una forma molt visual per tal que la senyalització ajudi a les persones a trobar el que busquen dins un espai tant gran. Aixó va fer que el projecte inclogués el disseny d’un conjunt de gairebé 50 pictogrames personalitzats per a la senyalització d’espai , serveis i infrastructures molt diferents.